Piratfisk

Er piratfisk så slemme som deres rygte? Kan man bade i Amazonfloden med piratfisk uden at frygte for sit liv? Kan piratfisk æde mennesker?

Levesteder og føde
De lever i Amazonfloden i Sydamerika, hvor de som oftest lever i stimer på op til 30 individer, men som i enkelte tilfælde kan komme op på over 2000 individer. De lever som udgangspunkt af småfisk, insekter, samt syge og døde fisk/dyr. Det er aldrig bevist, at de har slået et menneske ihjel, men man har eksempler på tilfælde, hvor piratfisk har ædt mennesker. De har dog altid været druknet, inden piratfiskene er gået i gang med at fortære dem.

Badning med piratfisk
Så man behøver ikke frygte at blive pillet af til skelettet, hvis man bader i Amazonfloderne – det gør de lokale uden den mindste frygt. Piratfisk har barberbladsskarpe tænder og meget kraftige kæbemuskler, men generelt angriber de kun, hvis de sulter, er i en unaturlig situation eller føler sig tilstrækkelig truet, men så kan de også nemt bide en finger eller tå af.

Stor forskel fra sted til sted
Der er meget stor forskel på både arterne og de enkelte individer, således kan man se indfødte bade i floderne, men kun få km længere oppe af floden vil det være langt mere risikabelt. Man skal altså have respekt for dem, men almindelig omgang med dem i deres naturlige levesteder bør ikke give anledning til frygt. Den store forskel på fiskenes opførsel fra sted til sted, kan skyldes flere fisk, mangel på foder, opdæmning eller andre ting så som affald fra fiskefangst, som bliver hældt i vandet, hvor så blodet tiltrækker sultne fisk.

Kannibalisme blandt piratfisk 
Selvom piratfisk lever i stimer og søger tryghed for større fisk ved antal, kan de ikke føle sig sikre i stimen, da kannibalisme er meget naturligt blandt piratfisk, når der er mangel på føde. På sådan et tidspunkt står de ikke tilbage for at sætte selv deres egne unger på menuen. Endelig er piratfisken naturens svar på vores skraldemand. De fjerner alt, hvad der er tilovers, og som ingen andre tager.

Hvornår er piratfisk farligst?

Tidspunktet, hvor piratfisk lever mest op til deres navn, er i tørketider, hvor de kan blive fanget i søer, hvor vandet stille forsvinder. Derved bliver de presset mere og mere sammen, og føden slipper hurtigt op. Så kan en flok sultne piratfisk sagtens finde på at angribe større dyr.